Jaką gwarancją objęte są donice?

Gwarancja

Okres gwarancyjny wynosi z reguły 2 lata.

Gwarancja obejmuje stabilność konstrukcji donic, sam materiał oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe np. w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych takie jak deszcz czy UV.

Obwarowania gwarancji.

Nie obejmuje uszkodzeń wynikających ze strony klienta (czyli np. uszczerbków oraz pęknięć powstałych na skutek upadku czy oddziaływania na powierzchnię ostrymi bądź ciężkimi narzędziami) ani nieprzewidzianych przez producenta zdarzeń losowych (np. pożaru czy powodzi). Gwarancja nie obejmuje również normalnego zużycia produktu wynikającego z jego użytkowania ani wad powstałych w wyniku użytkowania donic niezgodnego z ich przeznaczeniem. Uszkodzenia jakie mogą wyniknąć z nieprawidłowego obsadzenia lub braku drenażu gdzie przez zamarznięcie wody która pozostała w donicy  nie objęte są gwarancją . Sam drenaż powinien zajmować  20% pojemności donicy. Dodatkowe informacje

W początkowej fazie występuje jak przy każdym materiale gdzie spoiwem jest cement reakcja uwalniania się kalku i widoczne to jest na powierzchni donicy i wygląda to jako biały nalot. Reakcja ta trwa w zależności od temperatury i warunków do miesiąca czasu od ustawienia donicy na zewnątrz. Jest to normalna reakcja materiału i nie powoduje to żadnego uszczerbku jeżeli chodzi o samą donicę oraz  nie ma wpływu na gwarancję i nie podlega reklamacji.

W przypadku uszkodzenia donicy z winy klienta możemy, naprawić uszkodzenie  za dodatkową opłatą lub  wysłać zestaw naprawczy (odpłatnie). Wykonanie czynności związanych z likwidacją uszkodzenia  podlega wycenie.

Agenda
Zapytanie