Jaką gwarancją objęte są donice?

Gwarancja

Okres gwarancyjny wynosi 2 lata

Gwarancja obejmuje stabilność konstrukcji donic, sam materiał oraz uszkodzenia mechaniczne powstałe np. w wyniku oddziaływania czynników atmosferycznych takie jak deszcz czy UV.

Obwarowania gwarancji

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych z winy użytkownika:

  • uszczerbków oraz pęknięć powstałych na skutek upadku czy oddziaływania na powierzchnię ostrymi bądź ciężkimi narzędziami,
  • nieprzewidziane przez producenta zdarzenia losowe typu pożar czy powódź,
  • normalne zużycie produktu wynikające z jego użytkowania,
  • wady powstałe w wyniku użytkowania donic niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  • uszkodzeń wynikających z nieprawidłowego obsadzenia lub braku drenażu powodujące zamarznięcie zalegającej wody (sam drenaż powinien zajmować  20% pojemności donicy).

Dodatkowe informacje

Jednym ze składników materiału użytego do wykonania warstwy zewnętrznej donic z włókna szklanego w wersji Stone jest wapno. W początkowej fazie, jak przy każdym materiale gdzie spoiwem jest cement, występuje reakcja uwalniania się wapna i widoczne to jest na powierzchni donicy. Wygląda to jak biały nalot. Reakcja ta trwa w zależności od temperatury i warunków do miesiąca czasu od ustawienia donicy na zewnątrz. Jest to normalna reakcja materiału. Nie powoduje to żadnego uszczerbku jeżeli chodzi o samą donicę oraz nie ma wpływu na gwarancję i nie podlega reklamacji.

W przypadku uszkodzenia donicy z winy klienta, możemy naprawić uszkodzenie za dodatkową opłatą. Wykonanie czynności związanych z likwidacją uszkodzenia podlega wycenie.

Agenda
Zapytanie