ROŚLINY HYDROFITOWE CZYLI NATURALNE OCZYSZCZALNIE WODY W TWOIM OGRODZIE

Rośliny hydrofitowe

Z odprowadzaniem ścieków  nie ma problemu  w miastach, czy w mniejszych miejscowościach skupiających blisko siebie wszystkie domy. Wystarczy podpiąć się do lokalnej oczyszczalni ścieków. Inaczej wygląda jednak sytuacja, jeśli chodzi o domki zlokalizowane na uboczach, gdyż nie mają one z reguły możliwości podpięcia się do miejskiej kanalizacji. Świetnym rozwiązaniem w takim przypadku jest oczyszczalnia hydrofitowa, która spełnia wszelkie wymagania zrównoważonego rozwoju. Oczyszczalnia roślinna wymaga starannego zaprojektowania i poprawnej eksploatacji. Oprócz tego jest bardzo wydajna i niezbyt kosztowna, dodatkowo cieszy oko estetycznym wyglądem.

Czym jest oczyszczalnia hydrofitowa i jak działa?

Oczyszczalnia hydrofitowa nazywana jest również oczyszczalnią roślinną, której elementem są rośliny do oczka wodnego. Jest ona specjalnym systemem oczyszczania ścieków, który bazuje na biologicznym systemie usuwania zanieczyszczeń. Ścieki, które zostają wytworzone w domu, transportowane są do osadnika, w którym rozpoczyna się wstępny proces oczyszczania nieczystości. Na tym etapie dochodzi do usunięcia większych zanieczyszczeń mechanicznych, piasku, a także części zawiesiny. Gdy ten proces się zakończy, ścieki zostają przetransportowane do biologicznego złoża, które obsadzone jest przez rośliny oczyszczające wodę, tzw. rośliny hydrofitowe. Oczyszczona woda może być ponownie wykorzystana np. do podlewania roślin, czy też spłukiwania zanieczyszczeń na chodniku albo przetransportowana zostaje wprost do wód gruntowych.

Jakie są główne cechy hydrofitowej oczyszczalni?

Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków generuje bardzo niski koszt eksploatacji. Zużywa ona niewielką ilość energii lub nie zużywa jej wcale. Jest w pełni naturalna i przyjazna dla środowiska, gdyż nie trzeba stosować żadnych środków chemicznych. Nie wymaga żadnej obsługi i bardzo dobrze radzi sobie zarówno z małą, jak i z dużą ilością ścieków. W trakcie trwania procesu oczyszczania dochodzi do powstania produktu ubocznego, który z powodzeniem może zostać wykorzystany jako naturalny nawóz.

Rośliny wykorzystywane w hydrofitowej oczyszczalni

W przydomowej hydrofitowej oczyszczalni idealnie sprawdzają się rośliny do oczka wodnego oczyszczające wodę. Należą do nich między innymi: tatarak zwyczajny, pałka, kosaciec, knieć błotna, a także kuklik zwyczajny, turzyca sztywna oraz sitowie igłowate.

Dlaczego akurat takie rośliny znalazły zastosowanie w naturalnej, przydomowej oczyszczalni?

Wydawać by się mogło, iż głównym celem działania wymienionych powyżej roślin powinno być bezpośrednie oczyszczanie ścieków. Jednak  znacznie istotniejsze w ich przypadku jest stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju dobroczynnych bakterii. Z tego też względu w hydrofitowych oczyszczalniach ścieków wykorzystuje się w szczególności gatunki roślin bagiennych. Przystosowane są one do transportowania tlenu wprost do korzeni. W nich dochodzi do rozwoju wspomnianych mikroorganizmów, które doprowadzają do mechanicznego rozkładu zanieczyszczeń.

Naturalne oczyszczalnie ścieków sprawdzają się idealnie zwłaszcza na tych terenach, na których nie ma możliwości bezpośredniego podłączenia się do miejskiej kanalizacji. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możemy w prosty sposób dbać o otaczające nas środowisko, zmniejszając ilość zużycia wód gruntowych.

Donice przydatne w Twoim ogrodzie

Agenda
Zapytanie