MOŻLIWOŚCI DONIC Z BETONU

Donice betonowe -Perfekcja przez niedoskonałość

PERFEKCJA PRZEZ NIEDOSKONAŁOŚĆ DONIC BETONOWYCH

Natura betonu jest specyficzna. Zwykle potencjalne właściwości estetyczne betonu nie są brane pod uwagę przy omawianiu jego właściwości i zastosowań. “Czysty beton” jest nazwą dla betonu, któremu nadaje się walory estetyczne. Nasze donice betonowe to surowość i wytrzymałość kamienia, a zarazem przyjemny dla oka design doskonale uzupełniający krajobraz.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BETONU

Właściwości mechaniczne i konstrukcyjne betonu są wyczerpująco opisane w normach i rozporządzeniach obowiązujących na terenie Europy. O wiele trudniej jest wpisać w normy walory estetyczne. Kolor lub odcień nie za każdym razem są jednorodne i nie są zawsze stałe. Nie zawsze można też uniknąć pozostania na powierzchni elementu śladów po materiałach szalunkowych lub metodach. Jednym z najważniejszych warunków świadczących o estetyce produktu jest jego projekt (kształt).

Niemożliwe jest sporządzenie jednolitej instrukcji pozwalającej na przyjęcie specyfikacji technicznej materiału ze względu na wielofunkcyjność i uniwersalność betonu.W praktyce projektanci i producenci potrzebują wyznaczenia jednoznacznej specyfikacji, która będzie dla nich podstawą do zawierania dokładnych umów i kontroli jakości. W 2004 r. wydano rekomendację CUR 100 „Clean concrete”, a w 2013 roku wydano poprawioną jej wersję. Są to zalecenia dotyczące specyfikacji i oceny tak zwanego czystego betonu. Jest to przydatne narzędzie do dokonywania ustaleń w formie słów i konkretnych liczb.

Przewodnik ten został stworzony dzięki współpracy pomiędzy głównymi uczestnikami rynku w zakresie wykonania czystego betonu, a mianowice projektantem, wykonawcą oraz przemysłem prefabrykacji. Nadal jednak brakuje stymulującego spojrzenia na estetyczne możliwości betonu skierowanego zarówno do projektanta, producenta, klienta i/lub użytkownika końcowego.

ZAINSPIRUJ SIĘ DONICAMI Z BETONU

W tym opisie spróbujemy wypełnić powstałą lukę inspirującym przeglądem wizualnej formy, klimatu i doznań jakich można doznać w kontakcie z betonem. Naszym celem jest nie tylko „inspirowanie”, ale także pogłębienie zrozumienia tego popularnego materiału. Zrozumienie specyfiki charakteru betonu jest niezbędne, aby znaleźć równowagę między aspiracją a ograniczeniami. Zrównoważenie to polega na wykonalności technicznej i przystępności ekonomicznej. W dalszej części opisane zostaną praktyczne informacje na temat techniki i procesu wykonania czystego betonu. Celem przedstawienia tych informacji jest poprawa jakości rezultatów, osiągniętych w wyniku podejmowanych ustaleń pomiędzy stronami przedsięwzięcia poprzez poprawę komunikacji między nimi. Należy tu pamiętać o estetycznie wyglądu nawierzchni betonowej, ale przede wszystkim mieć większą świadomość występujących możliwości, wąskich gardeł, wykonalności i jakości w procesie realizacji produktu. Proces tworzenia i produkcji donic betonowych technicznie nieznacznie różni się od produkcji zwykłego elementu betonowego, jednak w tym przypadku uzyskany efekt wizualny jest równie istotny, jak właściwości techniczne gotowego produktu.

MODA NA DONICE BETONOWE

Beton bardzo długo był szarym materiałem konstrukcyjnym chowanym się za różnego rodzaju materiałami wykończeniowymi nadającymi mu estetyczny wygląd. Było to spowodowane między innymi tym, że jego powierzchnię zwykle pokrywają widoczne ślady po pęcherzach powietrza. Z biegiem czasu właściwości estetyczne materiału zostały ponownie odkryte. Aby beton mógł pobudzić nasze zmysły producenci prześcigają się w tworzeniu kolorowych faktur, egzotycznych profili i płaszczyzn, które przeciwstawiają się szorstkiej powierzchni lub przepuszczają światło. Dla niektórych projektantów nadal nie jest to wystarczająco mocne doznanie, więc szukają wrażeń w powściągliwości ciasnych, surowych płaszczyznach i objętości, które tworzą spokojną atmosferę. Można zatem powiedzieć, że możliwości estetyczne betonu są niemal nieograniczone. Materiał wydaje się być plastyczny, dopasowuje się do dowolnego kształtu, od szmatowych struktur przestrzennych, aż po mocny monolit.

Propozycje donic betonowych z naszej oferty

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj